En profils generella inställningar

Under profilens generella inställningar får du en överblick över vad användarna i profilen har för åtkomst i systemet och hur många och vilka användare som är kopplade till profilen.

Generella inställningar

generell_profil

 1. Språk. När användaren loggar in visar systemet det språk som är inställd på profilen. 
 2. StartsidaHär visas den sida som är inställd att användaren ska landa på vid inlogg och återkomma till genom att klicka på hussymbolen under sin avatar.
 3. Administratörsinställningar. Funktionen ställs in av eller på. Som administratör i dokumentmodulen har du fler åtkomstmöjligheter än en vanlig användare då man får  åtkomst till alla adminsitrationsmenyer. Att begränsa viss åtkomst kan ställas in separat under Dokumentfliken.
 4. System & Funktioner. Här aktiverar du de moduler och funktioner som profilen ska ha åtkomst till. Funktionerna Newsroom, Hjälp & feedback och Release notes blir per automatik aktiva när du slår på Administratörsinställningar.
  • Newsroom
  • Hjälp & Feedback
  • Release notes

Newsroom, Hjälp & Feedback och Release notes hittar användaren via sin avatar om de är aktiverade i användarens profil.

Tänk på.

 • Försök att skapa så få profiler som möjligt för att underlätta administration av profiler.
 • En användare kan endast vara kopplad till en profil.

Relaterat innehåll:

Senast uppdaterad: 15 juli, 2024