Hur du administrerar användare i en profil

En användare kan endast finnas i en profil. Här visar vi var du ser vilka användare som ingår i profilen samt hur du lägger till/flyttar användare till en profil.

Missa inte. För att en användare ska kunna väljas in i en profil måste inloggningsuppgifter vara skapade i personkortet. 

användare till profil

  1. I profilen ser du hur många användare som ingår i profilen och klickar du på fliken Användare ser du vilka användare som är kopplade till profilen.
  2. För att lägga till ytterligare användare till profilen klickar du på knappen Lägg till användare för att få åtkomst till de användare som är valbara i systemet. Då en användare bara kan ingå i en profil visar systemet en dialog för att uppmärksamma dig om flytt är korrekt, då användare kan vara knuten till annan profil i systemet.

dialog_profil

Relaterat innehåll:

Senast uppdaterad: 15 juli, 2024