Jag behöver ge en revisor access i vårt Ledningsystem - hur gör jag?

Systemet erbjuder idag ingen specifik funktion för att hantera revisorer i systemet. För att ge en revisor åtkomst måste ni lägga till en licens (om ni inte har licenser lediga) och därefter skapa en ny användare med önskad profilåtkomst. Ni kan välja att nyttja en befintlig profil eller skapa en ny specifik profil för revisorn. Det går även att ställa in login att gälla fram till viss tid. Login-uppgifterna kan man senare ta bort för att lösgöra den licensen. Användaren och profilen finns kvar i systemet och kan aktiveras igen vid nästa tillfälle. Licenskostnaden gäller för den tid användare finns aktiv i systemet.

Nedan finns en sammanställning av artiklar som kan vara bra att läsa igenom

Användare och licenser

Så hanterar ni era licenser:
https://helpdesk.amsystem.com/licenser-vs-anvandare

Så skapar ni en ny användare, tilldelar användaren en profil samt hur man kan sätta "Gäller t.o.m" datum på användaren:
https://helpdesk.amsystem.com/skapa-anvandare

Hur ni raderar eller inaktiverar en användare när användaren inte längre ska använda systemet:
https://helpdesk.amsystem.com/radera-eller-avaktivera-anvandare


Det är såklart viktigt att tänka över vilken åtkomst ni ger till revisorn. Mer om detta i finns i dessa artiklar


Dokument: 

Profilinställningar i dokument som styr vad användaren kan göra i dokumentmodulen: https://helpdesk.amsystem.com/profilrattigheter-dokument

Grunderna i åtkomstinställningar i Dokument:
https://helpdesk.amsystem.com/atkomst-dokument

Ärende:

Grunderna i åtkomstinställningar i Ärende
https://helpdesk.amsystem.com/profilinstallningar-arende

Relaterat innehåll:

Senast uppdaterad:15 juli, 2024