Skriv ut eller exportera en lista med användare

I denna artikel beskriver vi hur du kan skapa en PDF eller en lista i Excelformat över era användare i AM System.

Förberedelser

I huvudmenyn navigerar du till Personal » Inställningar » och länken Fält på sökresultat för att välja in de värden som du vill få med i en standardutskrift (pdf) från ett sökresultat. Väljs inget standardvärde in visas endast personernas förnamn i listan.

Sökresultat

Är avsikten att skapa en lista med all personal i systemet använder du menyn Personal »Visa Alla. Vill du endast skapa en lista med ett urval av användare i exempelvis en profil bör du använda Sök för att söka fram det urval av användare du önskar exportera eller skriva ut. 

Klicka därefter på ikonen som efterliknar en skrivare. 

Definera din lista

Via dialogrutan du klickat fram kan du här välja det språk som du vill att utskriften/exporten ska vara på. Notera att språkvalet påverkar endast språket på rubrikerna i respektive kolumn. 

Export_Userlist

Klickar du på Sökresultat kommer en PDF att skapas utifrån de värden som du tidigare har definierat ska komma med i er standardsökning.

Via dialogrutan har du även möjlighet att skapa egna utskrifter som kan anpassas till det resultat som önskas genom att klicka på Ny/Nytt eller editera en befintlig lista under rubriken Egna utskrifter (listor) genom att klicka på ikonen som efterliknar en penna.

Export_Userlist_2

Att skapa egna utskrifter(listor)

Här har du möjligheten att:

  • Namnge din lista
  • Väja format (PDF eller Excel)
  • Välja vilka fält/data som ska finnas med i PDF /Excel filen

När du gjort dina val sparar du inställningen. 

För att generera exporten klickar du på namnet på din export så laddas PDF eller Excelfilen ned.

Notera: Kolumnerna i utskriften visas i den ordning som fälten har valts in till utskrift men du kan genom att markera ett fält och nyttja pilarna upp/ner för att ändra ordning.

Relaterat innehåll:

Senast uppdaterad:12 juli, 2024