Administrera avdelningar, befattningar och etiketter för personal

I denna artikel presenteras en överblick av de inställningar som administratörer kan använda för att exempelvis ändra rubriker och etiketter på metadata om användare. Samt möjligheten att hantera avdelningar.

Inledning

Alla användare som via sin profilinställning har funktionen Fullständiga rättigheter (exkluderat inloggningsuppgifter) aktiverad, har även tillgång till Inställningar 
under menyn Personal.

Dessa inställningar är indelade i tre delar: Användare (1), Noteringar (2) samt Övriga rubriker och texter (3). Nedan finns en sammanställning över vilka funktioner som finns under respektive rubrik.

Personal - Inställningar

Meny - Personal - INställningar

1. Användare

Sorterings-, visningsordning för namn
Denna inställning ger dig möjlighet att ställa in på vilket sätt användare ska visas med för- eller efternamn först, i exempelvis personlistor, metadata som visas sidhuvud, dialoger där användare väljs in samt i personfält i Ärende.

Här kan du också välja hur många poster som ska visas på sökresultatsidan för personal (standardvärdet är 50) och även bestämma vilken information som ska visas i sökresultatet.

Fältrubriker (samt hantering av Avdelningar och Befattningar)

Här har du möjlighet att dels ändra namn på på de fält som visas i listan, men framför allt har ni här möjlighet att administrera era Avdelningar och Befattningar och även anpassa rubrikerna på fälten. Klicka på den grå pilen som finns till höger om respektive fält för åtkomst.

I följande dialog kan du radera, ändra, samt lägga till fler avdelningar och även ändra sorteringsordning. Observera att om ni har avdelningar som ni har tilldelat användare så kan du inte radera dessa avdelningar innan du tagit bort kopplingen på de användare som tilldelats den aktuella avdelningen.
 Administrera avdelningar

Extrafält

Här har du möjlighet att radera och skapa egna Extrafält som ni därefter kan använda för att lägga till mer information kopplat till respektive användare. Ett exempel skulle kunna vara att lägga till fälten Anhörig samt Anhörig Tel. 
Observera att om ett extrafält raderas kommer all information i extrafältet också att raderas och kan inte återställas.

2. Noteringar

Fältrubriker

Här har du möjlighet att dels ändra rubriker på de fält som återfinns under Noteringar i respektive personkort, samt möjlighet att skapa kategorier som skapade noteringar kan tilldelas. Klicka på den grå pilen som finns till höger om respektive fält för åtkomst.

3. Övriga rubriker och texter

Fältrubriker

Här har du möjlighet att ändra rubriker på övriga fältrubriker.

Relaterat innehåll:


Senast uppdaterad: 12 juli, 2024